Ewa Kuta

Kancelaria Radcy Prawnego

O Kancelarii

Radca prawny Ewa Kuta posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradzania osobom fizycznym, małym i średnim przedsiębiorcom jak również spółkom prawa handlowego z sektora usług, nieruchomości, budowlanki, hotelarstwa, IT, czy energetyki.

Od 2013 roku prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego. Specjalizuje się m.in. w prowadzeniu spraw i postępowań cywilnych oraz administracyjnych, jak również w sprawach z zakresu postępowania egzekucyjnego, prawa umów, prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa spółek, prawa ochrony danych osobowych, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji i prawa konsumenckiego, czy prawa pracy.

Radca prawny Ewa Kuta jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 2006 roku ukończyła kursy Comparative Law Of Sales oraz International Trade Marks Law na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Aarhus w Danii. Ponadto, w 2009 roku ukończyła studia podyplomowe Prawo Autorskie, Prasowe i Wydawnicze w dawnym Instytucie Wynalazczości i Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zdała międzynarodowy egzamin Foundational TenStep Project Management Process™ Fn-TSPM™ z zakresu metodyki zarządzania projektami TenStep Project Management Process™, uzyskując tytuł Project Managera, obejmujący zarządzanie projektami prawniczymi.

Radca prawny Ewa Kuta to dobry prawnik, który swoje doświadczenie zawodowe zdobywa od przeszło ośmiu lat. Pracowała między innymi w kancelarii komornika sądowego w Krakowie oraz w krakowskich kancelariach radców prawnych. Świadczyła także usługi jako In-house Lawyer w spółce posiadającej sieć hoteli w Polsce.

Kancelaria zajmuje się doradztwem dla podmiotów gospodarczych w prowadzeniu bieżącej działalności, w szczególności w zakresie przygotowania i negocjacji umów handlowych oraz dochodzenia roszczeń. Kancelaria doradza również w zakresie przygotowywania dokumentów takich jak umowy o pracę, umowy o zachowaniu poufności i o zakazie konkurencji, regulaminy i procedury wewnętrzne, umowy know-how.

Kancelaria zajmuje się także obsługą osób fizycznych, w zakresie codziennych zagadnień natury prawnej, takich jak sprawy z zakresu stosunku pracy, sprawy konsumenckie, sprawy z zakresu prawa nieruchomości (m.in. analiza i negocjowanie umów sprzedaży nieruchomości z deweloperami), sprawy rodzinne, rozwody.

Współpraca

Współpraca z Kancelarią może odbywać się w sposób bezpośredni, na spotkaniach w biurze Kancelarii, spotkaniach w siedzibie Klienta bądź w innym dogodnym dla Klienta miejscu. Współpraca z Kancelarią może opierać się również na wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania, jak email, telefon, komunikatory typu Skype. Współpraca obejmuje również możliwość osobistego uczestnictwa radcy prawnego w spotkaniach biznesowych, negocjacjach, czy mediacjach itp.

Zakres usług kancelarii

 • prawo cywilne (sprawy o zapłatę, w tym przedsądowa windykacja należności, umowy cywilnoprawne, tj. umowy najmu, zlecenie, o dzieło, sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie, ochrona dóbr osobistych, ochrona posiadania)
 • prawo rodzinne (umowy majątkowe małżeńskie, rozwody, alimenty)
 • prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo własności intelektualnej (umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich, umowy licencyjne)
 • prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji i prawo konsumenckie (dochodzenie roszczeń, umowy know-how, klauzule zakazane w umowach z konsumentami, dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi, z tytułu gwarancji, umowy deweloperskie)
 • prawo ochrony danych osobowych (sporządzanie dokumentów wymaganych przepisami prawa, m.in. regulaminów, zgód na przetwarzanie danych osobowych, bieżące doradztwo)
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, umowy o zachowaniu poufności, ustalenie istnienia stosunku pracy, sprawy z ZUS)
 • prawo spółek handlowych (zakładanie spółek, przygotowanie lub opiniowanie umów spółek, zaskarżanie uchwał wspólników)
 • postępowanie egzekucyjne (prowadzenie postępowania egzekucyjnego w imieniu wierzyciela, reprezentacja dłużnika przez organami egzekucyjnymi i wierzycielem, negocjowanie spłaty zadłużenia)

Wynagrodzenie kancelarii

Wynagrodzenie Kancelarii za świadczenie usług prawnych ustalane jest w sposób indywidualny i uzależnione jest m.in. od rodzaju i charakteru sprawy, poziomu jej skomplikowania, a także od czasu oraz zakresu czynności koniecznych do udzielenia pomocy prawnej.

Kancelaria stosuje następujące rodzaje wynagrodzenia:

 • wynagrodzenie godzinowe
 • wynagrodzenie ryczałtowe z limitem godzin bądź bez limitu godzin
 • wynagrodzenie stałe i wynagrodzenie za wynik sprawy (tzw. wynagrodzenie success-fee)

Kontakt

Ewa Kuta Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Kielecka 4/2
31-526 Kraków
tel. kom. 48 504 580 582
e-mail: kontakt@ewakuta.pl
NIP: 649-212-00-48
REGON: 122905264

W celu umówienia się na spotkanie Klienci proszeni są o uprzedni kontakt telefoniczny, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.